Freebee Map

Hoorn

Ontdek het geheim van Hoorn

Zo’n duizend jaar geleden was het gebied rond Hoorn niet meer dan een uitgestrekt en onbegaanbaar veenmoeras. Dat veranderde rond 1250. Toen ontwikkelde Hoorn zich tot een belangrijke stad waar veel boeren en vissers woonden. Centrale plek was de Roode Steen waar boeren uit de omgeving hun producten verhandelden. Toen stond het plein, nu vaak liefkozend de huiskamer van Hoorn genoemd, nog bekend als de Kaasmarkt. Op dit prachtige plein, waar zeven straten en stegen op uit komen, verrezen belangrijke overheidsgebouwen, zoals het (inmiddels gesloopte) stadhuis en de Waag. En natuurlijk het bestuurlijk centrum van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en Hollands Noorderkwartier, het  Statencollege. In 1881 werd in dit meest gefotografeerde gebouw van Hoorn het Westfries Museum gevestigd.

In 1446 werd de basis gelegd voor de Hoornse kermis. Een evenement dat tot op de dag van vandaag springlevend is. De tiendaagse kermis in de historische binnenstad in augustus trekt ieder jaar tienduizenden bezoekers uit heel Nederland. De kermis staat inmiddels op de lijst van immaterieel erfgoed.

Haar grootste groei beleefde de stad in de Gouden Eeuw. Hoorn behoorde tot de belangrijkste steden van Holland. Hoornse schepen bevoeren de wereldzeeën en ontdekten nieuwe handelsroutes. Zo vonden de kapiteins Schouten en LeMaire 400 jaar geleden een nieuwe route naar de Oost via Kaap Hoorn, het zuidelijkste puntje van Chili. Zij vernoemden de kaap naar hun geboortestad Hoorn. Op hun reis ontdekten zij ook een eilandengroep die zij de Hoornse eilanden noemden. En zo kan het gebeuren dat de naam van Hoorn drie keer op de wereldkaart is te vinden.

In de Oost regeerde in die tijd Horinees Jan Pietersz Coen, gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bekwaam maar met ijzeren hand, en niet onomstreden. Toen niet en nu niet. Toch domineert zijn standbeeld nog altijd de Roode Steen. Daar staat ook het Westfries Museum, hét museum van de Gouden Eeuw. De grandeur van de zeventiende eeuw straalt je tegemoet. Buiten, maar ook binnen in de talloze stijlkamers waar de geur uit het verleden je soms letterlijk tegemoet komt. Het Westfries Museum is een innemend en eigenzinnig museum dat de bezoeker probeert te verrassen door vernieuwende verbindingen te leggen met het verleden. Met bijzondere tentoonstellingen, maar ook door de Gouden Eeuw op een aantrekkelijke manier te presenteren en te laten beleven. Dit onder andere met de nieuwste virtual reality techniek.

Loop daarna via de Grote Oost met zijn statige panden, waar de rijkdom en welvarendheid van de stad goed aan af zijn te zien, naar de haven van Hoorn. Dit is voor de inwoners van Hoorn én bezoekers één van de meest geliefde plekjes van Hoorn. De tijd lijkt hier soms stil te staan. Hier werd eeuwenlang het geld verdiend, met.name in de zeventiende eeuw Met de walvisvaart, met de handel in hout en zout, specerijen, koffie, thee, suiker etc. Rond 1725 verdiende een op de drie inwoners van Hoorn de kost in de zeevaart. En daarnaast boden scheepswerven, pakhuizen en zeilmakerijen ook nog eens werk aan vele Horinezen.

Om de havens te kunnen uitbreiden werd halverwege de 17e eeuw het Oostereiland aangelegd, het eerste kunstmatige eiland in Europa. Het eiland kende door de eeuwen heen een roerige geschiedenis. Eerst stonden er nog enkele handelspakhuizen